სასტუმროს ნომრის დაჯავშვნისათვის აუცილებელია კლიენტის მიერ სასტუმროსთვის ნომრის ღირებულების 30%-ის გადახდა. კლიენტის მხრიდან სასტუმროს მომსახურებაზე უარის გაცხადების შემთხვევაში, მის მიერ გადახდილი თანხა უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

დაგვიკავშირდით +995 577 901 901 ან +995 571 768 855